ASUS K30AD user manual download (Page 52 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 85
Rozdział 1: Używanie Windows
®
7
POlSKI
Używanie obszaru powiadomień
Domyślnie, w obszarze powiadomień znajdują się następujące trzy ikony:
Powiadomienie Centrum akcji
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić wszystkie komunikaty alarmu/powiadomienia i uruchomić
Centrum akcji Windows®.
Połączenie sieciowe
Ta ikona wyświetla stan połączenia i siłę sygnału przewodowego lub bezprzewodowego
połączenia sieciowego.
Głośność
Kliknij tę ikonę, aby wyregulować głośność.
Wyświetlanie powiadomienia o alarmie
Aby wyświetlić powiadomienie o alarmie:
Kliknij ikonę Powiadomienie
, a następnie kliknij komunikat w celu jego otwarcia.
Dalsze, szczegółowe informacje są dostępne w tym rozdziale, w części
Używanie
Centrum akcji
Windows
®
.
Dostosowanie ikon i powiadomień
Można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie ikon i powiadomień na pasku zadań w obszarze
powiadomień.
Aby dostosować ikony i powiadomienia:
1.
W obszarze powiadomień, kliknij ikonę strzałki
.
2.
Kliknij
Dostosuj
.
3.
Na rozwijanej liście, wybierz zachowanie dla ikon lub elementów, które mają zostać
dostosowane.
Zarządzanie plikami i folderami
Używanie programu Eksplorator Windows
®
Eksplorator Windows
®
umożliwia przeglądanie, zarządzanie i organizację plików i folderów.
Uruchamianie programu Eksplorator Windows
®
Aby uruchomić Eksplorator Windows
®
:
1.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
Kliknij
Komputer
w celu uruchomienia programu Eksplorator Windows
®
.
Sample
This manual is suitable for devices