ASUS K30AD user manual download (Page 51 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 85
Komputer desktop PC ASUS
51
POlSKI
Przypinanie elementów na liście szybkiego dostępu
Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony na pasku zadań, uruchomiona zostanie lista
szybkiego dostępu, zapewniając szybki dostęp do łączy powiązanych z programami lub
elementami. Do listy szybkiego uruchamiania można przypiąć takie elementy, jak ulubione
strony sieci web, często odwiedzane foldery lub napędy albo ostatnio odtwarzane pliki
multimedialne.
Aby przypiąć elementy do listy szybkiego uruchamiania:
1.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zadań.
2.
Na liście szybkiego uruchamiania, kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia, a
następnie wybierz
Przypnij do tej listy
.
Odpinanie elementów od listy szybkiego uruchamiania
W celu odpięcia elementów od listy szybkiego uruchamiania:
1.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zadań.
2.
Na liście szybkiego uruchamiania, kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia, a
następnie wybierz
Odepnij od tej listy
.
Przypinanie programów w menu Start lub na pasku zadań
W celu przypięcia programów w menu Start lub na pasku zadań:
1.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
Kliknij prawym przyciskiem element do przypięcia w menu Start lub na pasku zadań.
3.
Wybierz
Przypnij do paska zadań
lub
Przypnij do menu Start
.
Można także kliknąć prawym przyciskiem ikonę uruchomienia programu na pasku zadań, a
następnie wybrać
Przypnij ten program do paska zadań
.
Odpinanie programów od menu Start
W celu odpięcia programów od menu Start:
1.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
W menu Start, kliknij prawym przyciskiem program do odpięcia, a następnie wybierz
Usuń z tej listy
.
Odpinanie programów od paska zadań
W celu odpięcia programów od paska zadań:
1.
Na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem program do usunięcia z paska zadań, a
następnie wybierz
Odepnij ten program od paska zadań
.
Sample
This manual is suitable for devices