ASUS K30AD user manual download (Page 50 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 85
50
Rozdział 1: Używanie Windows
®
7
POlSKI
Używanie pulpitu Windows
®
7
Kliknij ikonę Start
> Pomoc i obsługa techniczna w celu uzyskania dalszych informacji
o Windows
®
7.
Używanie menu Start
Menu Start daje dostęp do programów, narzędzi i innych użytecznych elementów komputera.
Udostępnia także więcej informacji o Windows
®
7 poprzez funkcję
Pomoc i obsługa
techniczna
.
Uruchamianie elementów z menu Start
W celu uruchamiania elementów z menu Start:
1.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij ikonę Start
.
2.
Z menu Start, wybierz element do uruchomienia.
Stale wyświetlane programy, można przypiąć w menu Start. Dalsze, szczegółowe
informacje znajdują się w tym rozdziale, w części
Przypinanie programów w menu Start
lub
na pasku zadań
.
Używanie elementu Pierwsze kroki
Element
Pierwsze kroki
w menu Start, zawiera informacje dotyczące podstawowych zadań,
takich jak personalizacja Windows
®
, dodawanie nowych użytkowników i transfer plików,
wspomagające użytkownika w używaniu Windows
®
7.
W celu użycia elementu Pierwsze kroki:
1.
Na pasku zadań Windows
®,
kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
Wybierz
Pierwsze kroki
. Pojawi się lista dostępnych zadań.
3.
Wybierz zadanie do wykonania.
Używanie paska zadań
Pasek zadań umożliwia uruchamianie i zarządzanie programami albo elementami
zainstalowanymi w komputerze.
Uruchamianie programu z paska zadań
W celu uruchomienia programu z paska zadań:
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij ikonę w celu uruchomienia programu. Ponownie
kliknij ikonę w celu ukrycia programu.
Stale wyświetlane programy, można przypiąć na pasku zadań. Dalsze, szczegółowe
informacje znajdują się w tym rozdziale, w części
Przypinanie programów w menu Start
lub
na pasku zadań
.
Sample
This manual is suitable for devices