ASUS K30AD user manual download (Page 49 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 85
Komputer desktop PC ASUS
49
Rozdział 1
Używanie Windows
®
7
Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających
wykonanie podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows
®
7.
W celu pierwszego uruchomienia:
1.
Włącz komputer. Zaczekaj kilka minut na wyświetlenie ekranu
Kon±gurowanie
systemu
Windows
®
.
2.
Na rozwijanej liście wybierz język. Kliknij
Dalej
.
3.
Na rozwijanej liście, wybierz
Kraj lub region
,
Czas i waluta
oraz
Układ klawiatury
.
Kliknij
Dalej
.
4.
Wprowadź unikatowe nazwy dla opcji
nazwa użuytkownika
oraz
nazwa komputera
.
Kliknij
Dalej
.
5.
Wprowadź niezbędne informacje w celu ustawienia hasła, a następnie kliknij
Dalej
.
Można także kliknąć
Dalej
, aby pominąć tę czynność, bez wprowadania żadnych
informacji.
6.
Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz
Akceptuję postanowienia licencyjne
i
kliknij
Dalej
.
7.
Wybierz
Użyj ustawień zalecanych
lub
Instaluj tylko ważne aktualizacje
w celu
ustawienia zabezpieczeń komputera. Aby pominąć tę czynnośc, wybierz
Zapytaj mnie
później
.
8.
Sprawdź ustawienia daty i czasu. Kliknij
Dalej
. System załaduje nowe ustawienia i
wykona ponowne uruchomienie. Można teraz rozpocząć używanie komputera.
Aby później skon±gurować hasło dla konta, sprawdź część
Kon±guracja konta
użytkwonika i hasła
w tym rozdziale.
Sample
This manual is suitable for devices