ASUS K30AD user manual download (Page 46 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 85
46
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
POlSKI
CPU
Problem
Mo
ż
liwa przyczyna
Akcja
Za duży hałas
po włączeniu
komputera.
Uruchamianie komputera.
Jest to normalne. Po właczeniu
zasilania komputera, wentylator
działa z pełną szybkością. Obroty
wentylatora zwalniają po przejściu
do systemu operacyjnego.
Zmienione zostały
ustawienia BIOS.
Przywróć domyślne ustawienia
BIOS.
Stara wersja BIOS
Zaktualizuj BIOS do najnowszej
wersji. Odwiedź stronę pomocy
technicznej ASUS, pod adresem
w celu
pobrania najnowszej wersji BIOS.
Komputer jest zbyt
głośny podczas
używania.
Wymieniony został
wentylator CPU.
Upewnij się, że używany jest zgodny
lub zalecany przez ASUS wentylator
CPU.
Niewystarczająca
wentylacja komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Za wysoka temperatura
systemu.
Wykonaj aktualizację BIOS.
Jeśli wiesz jak ponownie
zainstalować płytę główną, spróbuj
oczyścić miejsce wewnątrz
obudowy.
W celu zainstalowania innego PSU
na komputerze prosimy o kontakt z
Centrum Serwisowym ASUS.
Jeśli problem nadal utrzymuje się, sprawdź kartę gwarancyjną komputera desktop PC i
skontaktuj się z punktem serwisowym ASUS. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS,
pod adresem
w celu uzyskania informacji o serwisie.
Sample
This manual is suitable for devices