ASUS K30AD user manual download (Page 45 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
45
POlSKI
System
Problem
Mo
ż
liwa przyczyna
Akcja
Za wolne
działanie systemu
Zbyt wiele uruchomionych
programów.
Zamknij niektóre programy.
Atak wirusa
komputerowowego
Użyj programu antywirusowego
do wyszukania wirusów i naprawy
komputera.
Zainstaluj ponownie system
operacyjny.
System często
zawiesza się lub
zatrzymuje.
Awaria dysku twardego
Wyślij uszkodzony dysk twardy do
punktu serwisowego ASUS w celu
naprawy.
Wymień dysk twardy na nowy.
Problemy związane z
modułem pamięci
Wymień moduły pamięci na
zgodne.
Odłącz dodatkowe, zainstalowane
moduły pamięci, a następnie
spróbuj ponownie.
W celu zainstalowania innego PSU
na komputerze prosimy o kontakt z
Centrum Serwisowym ASUS.
Nieprawidłowa wentylacja
komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Zainstalowane niezgodne
oprogramowanie.
Zainstaluj ponownie system
operacyjny i zainstaluj zgodne
oprogramowanie.
Sample
This manual is suitable for devices