ASUS K30AD user manual download (Page 44 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 85
44
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
POlSKI
LAN
Problem
Mo
ż
liwa przyczyna
Akcja
Nie można
uzyskać dostępu
do Internetu
Niepodłączony kabel LAN.
Podłącz do komputera kabel LAN.
Problemy dotyczące kabla
LAN
Upewnij się, że jest włączona dioda
LED LAN. Jeśli nie, wypróbuj inny
kabel LAN. Jeśli dalej nie działa,
skontaktuj się z punktem serwisowym
ASUS.
Komputer nie jest
prawidłowo podłączony do
routera lub huba.
Upewnij się, że komputer jest
prawidłowo podłączony do routera
lub huba.
Ustawienia sieci
Skontaktuj się z ISP (Dostawca usługi
połączenia z Internetem) w celu
uzyskania prawidłowych ustawień
LAN.
Problemy spowodowane
programem
antywirusowym
Zamknij program antywirusowy.
Problemy związane ze
sterownikiem
Zainstaluj ponownie sterownik LAN
Audio
Problem
Mo
ż
liwa przyczyna
Akcja
Brak audio
Głośnik lub słuchawki
podłączone do
niewłaściwego portu.
Sprawdź prawidłowy port w
podręczniku użytkownika
komputera.
Odłącz i podłącz ponownie głośnik
do komputera.
Nie działa głośnik lub
słuchawki.
Wypróbuj inny głośnik lub słuchawki.
Nie działają porty audio z
przodu i z tyłu.
Wypróbuj porty audio z przodu i z
tyłu. Jeśli jeden z nich nie działa,
sprawdź, czy port jest ustawiony na
wiele kanałów.
Problemy związane ze
sterownikiem
Zainstaluj ponownie sterownik audio
Sample
This manual is suitable for devices