ASUS K30AD user manual download (Page 43 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
43
POlSKI
Zasilanie
Problem
Mo
ż
liwa przyczyna
Akcja
Brak zasilania
(Wyłączony
wskaźnik
zasilania)
Nieprawidłowe napięcie
zasilania
Ustaw przełącznik napięcia zasilania
komputera, na napięcie wymagane
w danym regionie.
Wyreguluj ustawienia napięcia.
Upewnij się, że przewód zasilający
jest odłączony od gniazda zasilania.
Komputer nie jest
włączony.
Naciśnij przycisk zasilania na panelu
przednim, aby upewnić się, że
komputer jest włączony.
Nieprawidłowo podłączony
przewód zasilający
komputera.
Upewnij się, że przewód zasilający
jest prawidłowo podłączony.
Użyj innego, zgodnego przewodu
zasilającego.
Problemy z zasilaczem
(PSU)
W celu zainstalowania innego PSU
na komputerze prosimy o kontakt z
Centrum Serwisowym ASUS.
Wyświetlacz
Problem
Mo
ż
liwa przyczyna
Akcja
Brak wyjścia
wyświetlania
po włączeniu
komputera
(Czarny ekran)
Kabel sygnałowy nie
jest podłączony do
prawidłowego portu VGA
komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do
prawidłowego portu wyświetlania
(wbudowany port VGA lub dyskretny
port VGA).
Jeśli używana jest dyskretna karta
gra±czna VGA, podłącz kabel
sygnałowy do portu dyskretnej karty
VGA.
Problemy dotyczące kabla
sygnałowego
Spróbuj podłączyć go do innego
monitora.
Sample
This manual is suitable for devices