ASUS K30AD user manual download (Page 42 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 85
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
POlSKI
?
Moje głośniki nie wytwarzają dźwięku.
Upewnij się, że głośniki są podłączone do portu wyjścia liniowego (jasnozielony) na
panelu przednim lub na panelu tylnym.
Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do źródła zasilania prądem elektrycznym i czy
jest włączony.
Wyreguluj głośność głośnika.
Upewnij się, że nie są wyciszone dźwięki systemu komputera.
Jeśli są wyciszone, ikona głośności wygląda jak
. Aby włączyć dźwięki
systemu, kliknij
w obszarze powiadomień Windows, a następnie kliknij
Jeśli nie są wyciszone, kliknij
i przeciągnij suwak w celu regulacji głośności.
Podłącz głośniki do innego komputera, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.
?
Nie można odczytać dysku w napędzie DVD.
Sprawdź, czy dysk został włożony stroną z etykietą skierowaną do góry.
Sprawdź, czy dysk jest wyśrodkowany na tacy, szczególnie dotyczy to dysków o
niestandardowych rozmiarach lub kształtach.
Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub uszkodzony.
?
Nie odpowiada przycisk wysuwania napędu DVD.
1.
W Windows
®
7, kliknij
>
Computer (Komputer)
.
W Windows
®
8.1,
Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows
®
, a
następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym,
kliknij
File Explorer (Eksplorator plików)
, aby otworzyć ekran
Computer (Komputer)
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem
, a następnie kliknij
Wysuń
w
menu.
Sample
This manual is suitable for devices