ASUS K30AD user manual download (Page 41 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
41
POlSKI
?
Chcę przywrócić lub cofnąć zmiany ustawień mojego komputera, bez
wpływu na moje osobiste pliki lub dane.
W Windows
®
7:
Funkcja Przywracanie systemu Windows
®
umożliwia przywrócenie lub cofnięcie
zmian ustawień systemu komputera, bez wpływu na osobiste dane, takie jak
dokumenty lub zdjęcia. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części
Przywracanie systemu
w Rozdziale 2.
W Windows
®
8.1:
Do przywracania lub cofania zmian w ustawieniach systemu komputerowego,
bez wpływu na dane osobiste, takie jak dokumenty lub zdjęcia, można użyć opcji
przywracania Windows
®
8.1
Refresh everything without affecting your ±les
(Odśwież wszystko, bez zmiany plików)
. Aby użyć tę opcję przywracania, kliknij
na pasku
Charms bar Settings (Ustawienia) > Change PC Settings (Zmień
ustawienia PC) > General (Ogólne)
, wybierz
Refresh everything without
affecting your ±les (Odśwież wszystko, bez zmiany plików)
i kliknij
Get
Started (Rozpoczęcie).
?
Rozciągnięty obraz w HDTV.
W Windows
®
7:
Jest to spowodowane różnymi rozdzielczościami monitora i HDTV. Wyreguluj
rozdzielczość ekranu, aby dopasować ją do HDTV. W celu zmiany rozdzielczosci
ekranu:
1.
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość ekranu
:
Kliknij
>
Panel sterowania
>
Wygląd i personalizacja
>
Ekran
>
Zmień ustawienia ekranu
.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows. Po
wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij
Personalizuj
>
Ekran
>
Zmień
ustawienia ekranu
.
2.
Wyreguluj rozdzielczość. Informacje o rozdzielczości znajdują się w
dokuementacji dostarczonej z HDTV.
3.
Kliknij
Zastosuj
lub
OK
. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia
Zachowaj zmiany
.
W Windows
®
8.1:
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość
ekranu
:
Z ekranu Start
a)
Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel (Panel
sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w
części Praca z aplikacjami w Windows
®
.
b)
W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij
Adjust screen resolution
(Wyeguluj rozdzielczość ekranu)
w
Appearance and Personalization
(Wygląd i personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a)
Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
b)
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop
(Pulpit). Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij
Personalize
(Personalizuj) > Display (Wyświetlacz) > Change display settings (Zmień
ustawienia wyświetlania).
Sample
This manual is suitable for devices