ASUS K30AD user manual download (Page 40 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 85
40
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
POlSKI
?
Nie działają przyciski strzałek keypada numerycznego.
Sprawdź, czy jest wyłączona dioda LED Number Lock. Jeśli dioda LED
Number Lock jest włączona, przyciski keypada numerycznego można używać
wyłącznie do wprowadzania liczb. Aby używać przycisków strzałek keypada
numerycznego, naciśnij przycisk Number Lock w celu wyłączenia diody LED.
?
Brak obrazu na monitorze.
Sprawdź, czy włączone jest zasilanie monitora.
Upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia video
komputera.
Jeśli komputer jest dostarczany z dyskretną kartą gra±czną, upewnij się, że
monitor jest podłączony do portu wyjścia video na dyskretnej karcie gra±cznej.
Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza video monitora. Jeśli okaże się, że
szpilki są wygięte należy wymienić kabel złącza video monitora.
Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
Sprawdź dokumentację dostarczoną z monitorem w celu uzyskania dalszych
informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
?
Podczas używania wielu monitorów, obraz jest wyświetlany tylko na
jednym monitorze.
Sprawdź, czy jest włączone zasilanie obydwu monitorów.
W czasie autotestu POST, obraz jest wyświetlany tylko na monitorze
podłączonym do portu VGA. Funkcja podwójnego wyświetlacza działa jedynie
w systemie Windows.
Po zainstalowaniu w komputerze karty gra±cznej, upewnij się, że monitory są
podłączone do portów wyjścia karty gra±cznej.
Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia wielu wyświetlaczy.
?
Mój komputer nie wykrywa urządzenia pamięci USB.
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB do komputera, Windows
automatycznie instaluje jego sterownik. Zaczekaj chwilę i przejdź do Mój
komputer, aby sprawdzić, czy zostało wykryte urządzenie pamięci masowej
USB.
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do innego komputera, aby
sprawdzić, czy urządzenie pamięci masowej USB działa nieprawidłowo lub
jest uszkodzone.
Sample
This manual is suitable for devices