ASUS K30AD user manual download (Page 4 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 85
4
POlSKI
Spis treści
Windows
®
7 / Windows
®
8.
1
Podręcznik użytkownika
Rozdział
1
Używanie Windows
®
7
Pierwsze uruchomienie
................................................................................
49
Używanie pulpitu Windows
®
7
.....................................................................
50
Zarządzanie plikami i folderami
...................................................................
Przywracanie systemu
.................................................................................
54
Zabezpieczenie komputera
..........................................................................
55
Korzystanie z funkcji Pomoc i obsługa techniczna Windows
®
.....................
56
Rozdział 2
Używanie Windows
®
8.
1
Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC
..........................................
57
Ekran blokowania systemu Windows
®
8.1
...................................................
57
Używanie interfejsu użytkownika w Windows
®
............................................
58
Praca z aplikacjami
Windows
®
.....................................................................
61
Inne skróty klawiaturowe
.............................................................................
66
Wyłączanie komputera Desktop PC
............................................................
67
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia
..............................
67
Przechodzenie do kon±guracji BIOS
...........................................................
68
Rozdział
3
Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.
1
Usuwanie urządzenia magazynującego USB
..............................................
69
Kon±guracja ustawień rozdzielczości ekranu
..............................................
70
Kon±guracja ustawień połączenia z Internetem
..........................................
71
Przywracanie systemu
.................................................................................
80
Informacje kontaktowe producenta
Informacje kontaktowe producenta
..............................................................
85
Sample
This manual is suitable for devices