ASUS K30AD user manual download (Page 39 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 85
POlSKI
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
39
Rozdzia
ł
5
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział prezentuje niektóre potencjalne problemy i możliwe rozwiązania.
?
Nie można włączyć zasilania mojego komputera i nie świeci dioda
LED zasilania LED na panelu przednim
Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy działa gniazdko ścienne.
Sprawdź, czy jest włączony zasilacz. Sprawdź część
WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE komputera
w Rozdziale 1.
?
Mój komputer zawiesza się.
Wykonaj następujące czynności w celu zamknięcia nieodpowiadających
programów:
1.
Jednocześnie naciśnij na klawiaturze przyciski <Alt> + <Ctrl> + <Delete>,
a następnie kliknij
Menedżer zadań
.
2.
Wykonaj następujące czynności, w oparciu o system operacyjny:
W Windows
®
7:
a) Kliknij zakładkę
Aplikacje
.
b)
Wybierz nieodpowiadający program, a następnie kliknij
Zakończ
zadanie
.
W Windows
®
8.1:
W zakładce
Processes (Procesy)
programu
Task Manager (Menedżer
zadań
), wybierz program, który nie odpowiada, a następnie kliknij
End
Task (Zakończ zadanie)
.
Jeśli nie odpowiada klawiatura. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w
górnej części obudowy, aż do wyłączenia komputera. Następnie naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia.
?
Nie mo
ż
na połączyć się z siecią bezprzewodową przez kartę WLAN
ASUS (wyłącznie wybranych modelach)?
Upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz zabezpieczenia dla sieci
z którą ma nastąpić połączenie.
Podłącz anteny zewnętrzne (opcjonalne) do złączy anteny karty WLAN ASUS
i umieść anteny na obudowie komputera, aby uzyskać najlepsze działanie
połączenia bezprzewodowego.
Sample
This manual is suitable for devices