ASUS K30AD user manual download (Page 37 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
37
POlSKI
Połączenie bezprzewodowe
(wyłącznie w wybranych modelach)
Podłącz komputer do Internetu przez połączenie bezprzewodowe.
W celu ustanowienia połączenia bezprzewodowego należy się połączyć z
bezprzewodowym punktem dostępowym (AP).
W celu zwiększenia zakresu i czułości bezprzewodowego sygnału radiowego, podłącz
zewnętrzne anteny do złączy anteny na karcie WLAN ASUS.
Ustaw anteny na komputerze, aby uzyskać najlepsze działanie połączenia
bezprzewodowego.
Zewnętrzne anteny są elementami opcjonalnymi.
Szczegółowe informacje można sprawdzić w części
Kon±guracja ustawień połączenia
z Internetem, podręcznika użytkownika Windows
®
7 / Windows
®
8.1
, który znajduje
się w tym podręczniku.
Wireless AP
Modem
Sample
This manual is suitable for devices