ASUS K30AD user manual download (Page 36 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 85
36
Rozdział 4: Połączenie z Internetem
POlSKI
RJ-45 cable
LAN
Połączenie przez lokalną sieć komputerową (LAN)
W celu połączenia przez LAN:
1.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera,
a drugi koniec do portu LAN.
2.
Włącz komputer.
3.
Skon±guruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
Kabel RJ 45
Skontaktuj się z administratorem
sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub
pomocy przy kon±gurowaniu połączenia z Internetem.
Szczegółowe informacje można sprawdzić w części
Kon±guracja ustawień połączenia
z Internetem, podręcznika użytkownika Windows
®
7 / Windows
®
8.1
, który znajduje
się w tym podręczniku.
Sample
This manual is suitable for devices