ASUS K30AD user manual download (Page 35 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 85
POlSKI
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
35
Modem
RJ-45 cable
Rozdzia
ł
4
Połączenie z Internetem
P dem DSL/kablowy
Aby połączyć przez modem DSL/kablowy:
1.
Skon±guruj modem DSL/kablowy.
Połączenie przewodowe
Użyj kabla RJ-45 do podłączenia komputera do modemu DSL/kablowy lub do lokalnej sieci
komputerowej (LAN).
2.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera,
a drugi koniec do modemu DSL/kablowy.
Sprawdź dokumentację dostarczoną z modemem DSL/kablowy.
3.
Włącz modem DSL/kablowy i komputer.
4.
Skon±guruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
Kabel RJ 45
Skontaktuj się z administratorem
sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub
pomocy przy kon±gurowaniu połączenia z Internetem.
Szczegółowe informacje można sprawdzić w części
Kon±guracja ustawień połączenia
z Internetem, podręcznika użytkownika Windows
®
7 / Windows
®
8.1
, który znajduje
się w tym podręczniku.
Sample
This manual is suitable for devices