ASUS K30AD user manual download (Page 33 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
33
POlSKI
Używanie napędu optycznego
Wkładanie dysku optycznego
Aby włożyć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie, naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu,
aby otworzyć tacę.
2.
Włóż dysk do napędu optycznego stroną z etykietą skierowaną do góry.
3.
Pchnij tacę w celu jej zamknięcia.
4.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
2
3
1
Wyjmowanie dysku optycznego
Aby wyjąć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie w celu wysunięcia tacy wykonaj następujące czynności:
Naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu CD/DVD na ekranie
Komputer
, a
następnie kliknij
Wysuń
.
Aby otworzyć ekran
Computer (Komputer)
w systemie Windows
®
8.1, przesuń wskaźnik
myszy nad dolny, lewy róg pulpitu Windows
®
, a następnie kliknij prawym przyciskiem
miniaturkę ekranu Start. W menu pomocniczym, kliknij
File Explorer (Eksplorator plików)
,
aby otworzyć ekran
Computer (Komputer)
.
2.
Wyjmij dysk z tacy dysku.
Jeśli w komputerze NIE została włączona funkcja Autoodtwarzanie w celu dostępu do danych
na dysku optycznym należy wykonać następujące czynności:
W Windows
®
7, kliknij
Start > Computer (Komputer)
i kliknij dwukrotnie ikonę
napędu CD/DVD.
W Windows
®
8.1, przesuń wskaźnik myszy nad dolny, lewy róg pulpitu Windows
®
,
a następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę ekranu Start. W menu
pomocniczym, kliknij
File Explorer (Eksplorator plików)
, a następnie kliknij
dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD.
Sample
This manual is suitable for devices