ASUS K30AD user manual download (Page 29 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
±9
POlSKI
3.
Włącz komputer.
4.
Skon±guruj ustawienia Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu).
Szczegółowe informacje można sprawdzić w części
Kon±guracja ustawień
rozdzielczości ekranu, podręcznika użytkownika Windows
®
7 / Windows
®
8.1
, który
znajduje się w tym podręczniku.
Podłączanie HDTV
Podłącz wyskiej jakości telewizor (HDTV) do portu HDMI komputera.
Do podłączenia HDTV i komputera, potrzebny jest kabel HDMI. Kabel HDMI należy
zakupić oddzielnie.
Aby uzyskać najlepszą jakość wyświetlania, kabel HDMI nie powinien być dłuższy niż 15
metrów.
Sample
This manual is suitable for devices