ASUS K30AD user manual download (Page 24 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 85
±4
Rozdział 2: Podłączanie urządzeń do komputera
POlSKI
Podłączanie mikrofonu i głośników
Ten komputer desktop PC jest dostarczany z portami mikrofonu i portami głośników na
panelach przednim i tylnym. Porty We/Wy audio na panelu tylnym, umożliwiają podłączenie
2.1-kanałowych, 4.1-kanałowych, 5.1-kanałowych i 7.1-kanałowych głośników stereo.
Podłączanie słuchawek i mikrofonu
M31AD
Panel tylny
Szczegółowe informacje można
sprawdzić w części
Usuwanie
urządzenia magazynującego USB,
podręcznika użytkownika
Windows
®
7 / Windows
®
8.1
, który
znajduje się w tym podręczniku.
M31AD / M51AD / K30AD
Sample
This manual is suitable for devices