ASUS K30AD user manual download (Page 22 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 85
±±
Rozdział 1: Rozpoczęcie
POlSKI
WŁĄCZANIE komputera
W tej części znajduje się opis włączania/wyłączania komputera po wykonaniu ustawień
komputera.
WŁĄCZANIE komputera
W celu WŁĄCZENIA komputera:
1.
Włącz przełącznik zasilania.
2.
Naciśnij przycisk zasilania na komputerze.
3.
Zaczekaj na automatyczne załadowanie systemu oeracyjnego.
Przycisk zasilania
Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania komputera desktop PC, zawiera
Podręcznik użytkownika Windows
®
7 / Windows
®
8.1
, znajdujący się w tym podręczniku.
M31AD
M51AD
Przycisk zasilania
Przycisk zasilania
K30AD
Sample
This manual is suitable for devices