ASUS K30AD user manual download (Page 21 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
±1
POlSKI
Podłączenie klawiatury USB i myszy USB
Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów USB na panelu tylnym komputera.
Podłączenie przewodu zasilającego
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza zasilania na panelu tylnym
komputera, a drugi koniec do źródła zasialnia.
Podłączyć klawiaturę USB i mysz USB do gniazd USB 2.0.
`
Sample
This manual is suitable for devices