ASUS K30AD user manual download (Page 20 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 85
±0
Rozdział 1: Rozpoczęcie
POlSKI
Używanie wbudowanych portów wyjścia wyświetlania
Podłącz monitor do wbudowanego portu wyjścia wyświetlania.
W celu podłączenia zewnętrznego monitora, z wykorzystaniem wbudowanych portów
wyjścia wyświetlania:
1.
Podłącz monitor VGA do portu VGA lub monitor DVI-D do portu DVI-D albo monitor
HDMI do portu HDMI na panelu tylnym komputera.
2.
Podłącz monitor do źródła zasilania.
Jeśli komputer jest dostarczany z kartą gra±czną ASUS, karta gra±czna jest ustawiana
w BIOS jako podstawowe urządzenie wyświetlania. Dlatego, monitor należy podłączyć
portu wyjścia wyświetlania na karcie gra±cznej.
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania do komputera kilku zewnętrznych
monitorów, znajdują się w części
Podłączanie wielu zewnętrznych monitorów
w
Rozdziale 2 tego podręcznika użytkownika.
Sample
This manual is suitable for devices