ASUS K30AD user manual download (Page 19 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 85
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
19
POlSKI
Ustawienia komputera
Ta część zawiera opis podłączania do komputera głównych urządzeń, takich jak zewnętrzny
monitor, klawiatura, mysz i przewód zasilający.
Podłączanie zewnętrznego monitora
Używanie karty gra±cznej ASUS (wyłącznie wybrane modele)
Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania dyskretnej karty gra±cznej ASUS.
W celu podłączenia zewnętrznego monitora z wykorzystaniem karty gra±cznej ASUS:
1.
Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania karty gra±cznej ASUS.
2.
Podłącz monitor do źródła zasilania.
Porty wyjścia wyświetlania karty gra±cznej ASUS zależą od modelu.
Sample
This manual is suitable for devices