ASUS K30AD user manual download (Page 18 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 85
18
Rozdział 1: Rozpoczęcie
POlSKI
Karta WLAN ASUS (wyłącznie wybrane modele).
Ta opcjonalna karta WLAN,
umożliwia połączenie komputera z siecią bezprzewodową.
Zaślepka gniazda rozszerzenia.
Zaślepkę gniazda rozszerzenia należy odłączyć
podczas instalacji karty rozszerzenia.
Karta gra±czna ASUS (wyłącznie wybrane modele).
Porty wyjścia wyświetlania
tej opcjonalnej karty gra±cznej ASUS zależą od modelu.
Port LAN (RJ-45).
Ten port umożliwia wykonywanie połączeń Gigabit z siecią
LAN (Lokalna sieć komputerowa) przez hub sieciowy.
Szczeliny wentylacyjne.
Zapewniają przepływ powietrza.
NIE NALEŻY blokować tych szczelin obudowy. Należy zawsze zapewnić prawidłową
wentylację komputera.
Wskazania LED portu LAN
Dioda LED aktywno
ś
ci/po
łą
czenia
Dioda LED szybko
ś
ci
Stan
Opis
Stan
Opis
WYŁ.
Brak
połączenia
WYŁ.
Połączenie 10Mbps
POMARAŃCZOWA
Połączenie
POMARAŃCZOWA
Połączenie 100Mbps
MIGANIE
Aktywność
danych
ZIELONA
Połączenie 1Gbps
Dioda
lED
SZYBKO-
ŚCI
Dioda LED
AKTYW-
NOŚĆ/POŁĄ-
CZENIE
Port LAN
Sample
This manual is suitable for devices