ASUS K30AD user manual download (Page 11 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 85
POlSKI
ASUS M31AD, M51AD i K30AD
11
Rozdzia
ł
1
Rozpoczęcie
Poznanie komputera
Witamy!
Dziękujemy za zakupienie komputera desktop PC ASUS M31AD, M51AD i K30AD!
Komputer desktop PC ASUS M31AD, M51AD i K30AD udostępnia najnowsze rozwiązania,
bezkompromisową niezawodność i dedykowane użytkownikowi narzędzia. Wszystkie te
wartości są zawarte w zadziwiającej, futurystycznej i stylowej obudowie.
Przed rozpoczęciem ustawień komputera desktop PC ASUS należy przeczytać kartę
gwarancyjną ASUS.
Panel przedni
Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Porty i ich lokalizacje oraz kolor obudowy
zależą od modelu.
M31AD
Sample
This manual is suitable for devices