ASUS K30AD user manual download (Page 10 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 85
10
POlSKI
Zawartość opakowania
Jeśli jakiekolwiek z wymienionych wyżej elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich
w opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Pokazane powyżej ilustracje elementów służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste
specy±kacje produktu zależą od modelu.
Komputer desktop PC ASUS
Klawiatura x1
Mysz x1
Antena typu dipol (opcjonalna) x1 / Antena (opcjonalna) x1
Przewód zasilający x1
Installation Guide
DVD/SDVD/RDVD x1
(opcjonalna)
Podręcznik instalacji x1
Karta gwarancyjna x1
Sample
This manual is suitable for devices