ASUS K30AD user manual download (Page 84 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 85
84
Capitolul 3: Alte funcţii pentru sistemul de operare Windows® 7 / Windows® 8.1
ROMÂNĂ
Opţiunea Remove everything and reinstall (Eliminare tot şi reinstalare)
Restabilirea setărilor originale din fabrică ale PC-ului se poate realiza utilizând opţiunea
Remove everything and reinstall (Eliminare tot şi reinstalare). Pentru a utiliza această
opţiune, urmaţi paşii de mai jos.
Înainte de a utiliza această opţiune, faceţi copii de siguranţă ale tuturor datelor dvs.
Acest proces poate să dureze mai mult.
1.
Lansaţi
Bară de activităţi
.
2.
Faceţi clic pe
PC Settings (Setări PC) > Update and recovery (Actualizare şi
recuperare) > Recovery (Recuperare).
3.
DeIlaţi în jos pentru a vedea opţiunea
Remove everything and reinstall Windows
(Eliminare tot şi reinstalare)
. Sub această opţiune, faceţi clic pe
Get Started
(Pornire).
4.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a Inaliza procesul de reinstalare şi
reiniţializare.
Sample
This manual is suitable for devices