ASUS K30AD user manual download (Page 83 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 85
PC desktop ASUS
83
ROMÂNĂ
5.
Selectaţi unitatea de stocare USB
pe care doriţi să copiaţi Işierele de
recuperare.
³.
Faceţi clic pe
Faceţi clic pe
Next (Următorul)
.
7.
Faceţi clic pe
Create (Creare)
.
Aşteptaţi până când procesul se
Inalizează.
8.
După Inalizarea procesului, faceţi
clic pe
Finish (Terminare)
.
Pentru a crea o unitate de recuperare USB:
1.
Lansaţi Control Panel (Panou de control) din ecranul All Apps (Toate aplicaţiile).
Pentru detalii, consultaţi procedura de lansare a ecranului All Apps (Toate aplicaţiile) din
secţiunea Lucrul cu aplicaţii în stil Windows
®
.
2.
În Ila System and Security (Sistem şi securitate) din Control Panel (Panou de control)
faceţi clic pe
Find and ±x problems (Găsire şi remediere probleme)
.
3.
Faceţi clic pe
Recovery
(Recuperare) > Create a recovery
drive (Crearea unitate de
recuperare)
.
4.
Faceţi clic pe opţiunea
Copy the
recovery partition from the PC to
the recovery drive (Se copiază
partiţia de recuperare din PC în
unitatea de recuperare)
şi apoi
faceţi clic pe
Next (Următorul)
.
Sample
This manual is suitable for devices