ASUS K30AD user manual download (Page 82 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 85
82
Capitolul 3: Alte funcţii pentru sistemul de operare Windows® 7 / Windows® 8.1
ROMÂNĂ
Pentru a reseta PC-ul folosind DVD-ul de recuperare:
Înainte de a utiliza această opţiune, faceţi copii de siguranţă ale tuturor datelor dvs.
Deconectaţi toate unităţile hard disk externe înainte de a realiza recuperare sistemului
pe PC-ul desktop, pentru a evita restaurarea sistemului de operare Windows pe partiţia
sau unitatea incorectă.
1.
Apăsaţi pe tasta
<F9>
în timpul încărcării sistemului de operare.
2.
±ntroduceţi DVD-ul de recuperare în unitatea optică. În ecranul care conţine acordul de
licenţiere pentru utilizatorii Inali (End-User License Agreement
- EULA), faceţi clic pe
Accept
.
3.
Selectaţi
Reset your PC (Reiniţializare PC)
.
4.
Faceţi clic pe
Next (Următorul)
.
5.
Selectaţi
Only the drive where the Windows is installed (Numai unitatea unde este
instalat Windows)
.
³.
Selectaţi
Just remove my ±les (Numai eliminare a ±şierelor mele)
.
7.
Faceţi clic pe
Reset (Reiniţializare)
.
Recuperarea dintr-in ±şier imagine de sistem
Puteţi crea o unitate de recuperare USB şi să o utilizaţi pentru restabilirea setărilor PC-ului.
Crearea unei unităţi de recuperare USB
Dispozitivul de stocare USB trebuie să aibă cel puţin 1³ GB de spaţiu disponibil.
În timpul procesului se vor şterge deInitiv toate Işierele de pe dispozitivul de stocare USB.
Înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi făcut copii de siguranţă ale tuturor datelor dvs.
importante.
Sample
This manual is suitable for devices