ASUS K30AD user manual download (Page 81 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 85
PC desktop ASUS
81
ROMÂNĂ
4.
Selectaţi butonul OK pentru a conIrma recuperarea sistemului.
Operaţia de restaurare implică suprascrierea datelor de pe unitatea dvs. de hard disk.
Asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă a datelor dvs. importante înainte de recuperarea
sistemului.
5.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a Inaliza procesul de recuperare.
NU scoateţi discul de recuperare în timpul procesului de recuperare decât dacă vi se
solicită acest lucru; în caz contrar, partiţiile vor I inutilizabile.
Vizitaţi site-ul Web ASUS la adresa www.asus.com pentru drivere şi utilitare actualizate.
Windows
®
8.1
Reiniţializarea PC-ului
Opţiunea Reset your PC (Reiniţializare PC) restabileşte setările implicite din fabrică ale PC-
ului dvs.
Înainte de a utiliza această opţiune, faceţi copii de siguranţă ale tuturor datelor dvs.
Pentru a reiniţializa PC-ul:
1.
Apăsaţi pe tasta
<F9>
în timpul încărcării sistemului de operare.
2.
În ecranul care se aIşează faceţi clic pe
Troubleshoot (Depanare)
.
3.
Selectaţi
Reset your PC (Reiniţializare PC)
.
4.
Faceţi clic pe
Next (Următorul)
.
5.
Selectaţi
Only the drive where the Windows is installed (Numai unitatea unde este
instalat Windows)
.
³.
Selectaţi
Just remove my ±les (Numai eliminare a ±şierelor mele)
.
7.
Faceţi clic pe
Reset (Reiniţializare)
.
Funcţia de recuperare la apăsarea tastei F9 nu este aplicabilă pentru versiunile la care
s-a făcut downgrade de la Windows
®
8.1. Consultaţi secţiunea
Removing everything
and reinstalling Windows (Eliminarea tuturor conţinuturilor şi reinstalarea
Windows)
pentru detalii cu privire la realizarea recuperării din Windows
®
8.1. În cazul
în care sistemul de operare nu este funcţional,folosiţi DVD-ul de recuperare inclus în
pachet pentru a reinstala sistemul.
Pentru a evita pierderea unor Işiere importante, asiguraţi-vă că aţi făcut backup la toate
datele înainte de a efectua o recuperare completă a sistemului de operare.
Descărcaţi versiunile multilingve ale acestei notiIcări de pe site-ul de asistenţă ASUS, a²at
la adresa
Sample
This manual is suitable for devices