ASUS K30AD user manual download (Page 80 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 85
80
Capitolul 3: Alte funcţii pentru sistemul de operare Windows® 7 / Windows® 8.1
ROMÂNĂ
Recuperarea sistemului
Windows
®
7
Utilizarea partiţiei de recuperare a sistemului
Partiţia de recuperare a sistemului restabileşte rapid starea funcţională iniţială a software-ului
de pe PC-ul dvs. desktop. Înainte de a utiliza partiţia de recuperare a sistemului, copiaţi Işierele
de date (cum ar I Işiere PST Outlook) pe dispozitive de stocare USB sau pe o unitate de reţea
şi notaţi-vă toate setările de conIguraţie particularizate (precum setările de reţea).
Despre partiţia de recuperare a sistemului
Partiţia de recuperare a sistemului este un spaţiu rezervat pe hard disk utilizat pentru a restabili
sistemul de operare, driverele şi utilitarele instalate din fabrică pe PC-ul dvs. desktop.
NU ştergeţi partiţia de recuperare a sistemului, care este partiţia fără etichetă de volum
de pe Discul 0. Partiţia de recuperare a sistemului este creată din fabrică şi nu poate I
restabilită dacă este ştearsă. Duceţi PC-ul desktop la un centru de service ASUS autorizat
dacă aveţi probleme cu procesul de recuperare.
Utilizarea utilitarului Recovery Partition:
1.
Apăsaţi pe tasta <
F9
> în timpul încărcării sistemului.
2.
Evidenţiaţi Windows Setup (ConIgurare Windows) [EMS activat] şi apăsaţi pe
<Enter>
(Introducere).
3.
În ecranul Recover system to a partition (Recuperare sistem pe o partiţie), faceţi clic pe
<Next> (Următorul).
4.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a Inaliza procesul de recuperare.
Vizitaţi site-ul Web ASUS la adresa www.asus.com pentru drivere şi utilitare actualizate.
Utilizarea DVD-ului de recuperare (numai pentru anumite modele)
Dacă aveţi instalat un hard disk extern, scoateţi-l înainte de a efectua operaţia de
recuperare a sistemului pe PC-ul dvs. desktop PC. Conform recomandărilor Microsoft,
este posibil să pierdeţi date importante din cauza conIgurării Windows pe o unitate de disc
necorespunzătoare sau din cauza formatării partiţiei de unitate incorecte.
Pentru a utiliza DVD-ul de recuperare:
1.
±ntroduceţi DVD-ul de recuperare în unitatea optică. PC-ul dvs. desktop trebuie să Ie
pornit.
2.
Reporniţi PC-ul desktop, apăsaţi pe tasta <
F8
> la încărcarea sistemului şi selectaţi
unitatea optică (poate I denumită „CD/DVD”) şi apăsaţi pe tasta <
Enter
> pentru a
încărca sistemul de pe DVD-ul de recuperare.
3.
Selectaţi butonul OK pentru a restaura imaginea.
Sample
This manual is suitable for devices