ASUS K30AD user manual download (Page 8 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 85
8
ROMÂNĂ
Informaţii pentru utilizarea în condiţii de siguranţă
Deconectaţi alimentarea c.a. şi echipamentele periferice înainte de curăţare. Ştergeţi PC-ul
desktop cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluţie
neabrazivă de curăţare şi câteva picături de apă caldă şi îndepărtaţi umezeala în exces cu
o cârpă uscată.
NU
aşezaţi produsul pe suprafeţe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care
carcasa s-a deteriorat, solicitaţi operaţii de service.
NU
expuneţi produsul în medii murdare sau cu praf.
NU
utilizaţi produsul în timpul unei
scurgeri de gaze.
NU
aşezaţi şi nu scăpaţi obiecte pe suprafaţa PC-ului desktop şi nu introduceţi obiecte
străine în acesta.
NU
expuneţi PC-ul desktop la câmpuri magnetice sau electrice puternice.
NU
expuneţi PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală.
NU
utilizaţi PC-ul
desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
Avertizări de siguranţă privind bateria:
NU
aruncaţi bateria în foc.
NU
scurtcircuitaţi
contactele.
NU
dezasamblaţi bateria.
Utilizaţi PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 ˚C (32 ˚F) şi 35
˚C
(95 ˚F).
NU
acoperiţi fantele de ventilaţie ale PC-ului desktop pentru a preveni supraîncălzirea
sistemului.
NU
utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectaţi cablul de alimentare de la priza
electrică înainte de reamplasarea sistemului.
Solicitaţi asistenţă tehnică înainte de a utiliza adaptoare sau cabluri prelungitoare.
Aceste echipamente pot întrerupe circuitul de punere la pământ.
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare este setată la tensiunea locală de alimentare. Dacă
nu ştiţi cu siguranţă care este tensiunea prizei electrice pe care o utilizaţi, contactaţi
compania locală de electricitate.
Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercaţi să o reparaţi singur. Contactaţi un
tehnician de service caliIcat sau distribuitorul local.
Sample
This manual is suitable for devices