ASUS K30AD user manual download (Page 78 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 85
78
Capitolul 3: Alte funcţii pentru sistemul de operare Windows® 7 / Windows® 8.1
ROMÂNĂ
bara cu butoane
Conexiune wireless
Conectarea la o rețea Wi-Fi
Windows
®
7
Pentru a stabili conexiunea la o reţea wireless:
1.
Faceţi clic pe pictograma de reţea
din zona de notiIcare pentru a se aIşa reţelele
wireless disponibile.
2.
Selectaţi reţeaua wireless la care doriţi să stabiliţi conexiunea, apoi faceţi clic pe
Conectare
.
3.
Dacă reţeaua wireless este securizată, trebuie să introduceţi cheia de securitate a
acesteia şi apoi să faceţi clic pe
OK
.
4.
Aşteptaţi până când computerul stabileşte conexiunea la reţeaua wireless.
5.
Conexiunea wireless este stabilită cu succes. Se aIşează starea conexiunii, iar
pictograma de reţea prezintă starea Conectat
.
Windows
®
8
Pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi:
1.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni pentru a lansa
bara cu butoane
din ecranul
Start sau din orice mod Aplicaţie:
a)
Deplasaţi indicatorul mouse-ului în partea din dreapta-sus sau stânga-sus a
ecranului.
b)
Pe tastatură, apăsaţi
+ <c>.
Sample
This manual is suitable for devices