ASUS K30AD user manual download (Page 77 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 85
PC desktop ASUS
77
ROMÂNĂ
10.
Completaţi câmpurile User name
(Nume utilizator), Password
(Parolă) şi Connection name (Nume
conexiune). Faceţi clic pe
Connect
(Conectare)
.
11.
Faceţi clic pe
Close (Închidere)
pentru a termina conIgurarea.
12.
Faceţi clic pe pictograma de reţea
din bara de activităţi, apoi pe clic pe
conexiunea pe care aţi creat-o.
13.
±ntroduceţi numele dvs.d e utilizator şi
parola. Faceţi clic pe
Connect (Conectare)
pentru a vă conecta la ±nternet.
Con±gurarea unei conexiuni de reţea IP statice
Pentru a con±gura o conexiune de reţea IP statică:
1.
Repetaţi paşii 1 - 4 din secţiunea
anterioară
Con±gurarea unei conexiuni
de reţea IP/PPPoE dinamice
.
2
Faceţi clic pe Use the following
IP address
(Se utilizează următoarea adresă IP)
.
3.
Completaţi câmpurile ±P address (Adresă
±P), Subnet mask (Mască subreţea) şi
Default gateway (Gateway implicit) cu
valorile furnizate de furnizorul dvs. de
servicii.
4.
Dacă este necesar, completaţi câmpurile
Preferred DNS server (Server DNS
preferat) şi Alternative DNS server (Server
DNS alternativ).
Sample
This manual is suitable for devices