ASUS K30AD user manual download (Page 75 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 85
PC desktop ASUS
75
ROMÂNĂ
2.
În bara de activităţi Windows
®
faceţi clic dreapta pe pictograma de reţea
şi faceţi
clic pe Open
Network and Sharing Center (Deschidere centru reţea şi partajare)
.
3.
În ecranul Open Network and Sharing Center (Deschidere centru reţea şi partajare)
faceţi clic pe
Change Adapter settings (Modi±care setări adaptor)
.
4.
Faceţi clic dreapta pe reţeaua dvs. LAN
şi selectaţi
Properties (Proprietăţi)
.
5.
Faceţi clic pe
Internet Protocol
Version 4(TCP/IPv4)
(Protocol ±nternet
versiunea 4(TCP/±Pv4), apoi pe
Properties (Proprietăţi).
³.
Faceţi clic pe Obtain an ±P address
automatically (Obţinere automată a
adresei ±P), apoi pe
OK
.
dacă utilizaţi o conexiune PPPoE, continuaţi cu paşii următori.
Sample
This manual is suitable for devices