ASUS K30AD user manual download (Page 74 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 85
74
Capitolul 3: Alte funcţii pentru sistemul de operare Windows® 7 / Windows® 8.1
ROMÂNĂ
Con±gurarea unei conexiuni de reţea IP statice
Pentru a con±gura o conexiune de reţea IP statică:
1.
Repetaţi paşii 1 - 4 din secţiunea anterioară
Con±gurarea unei conexiuni de reţea
IP/PPPoE dinamice
.
2
Faceţi clic pe Use the following
IP address
(Se utilizează următoarea adresă IP)
.
3.
Completaţi câmpurile ±P address (Adresă
±P), Subnet mask (Mască subreţea) şi
Default gateway (Gateway implicit) cu
valorile furnizate de furnizorul dvs. de
servicii.
4.
Dacă este necesar, completaţi câmpurile
Preferred DNS server (Server DNS
preferat) şi Alternative DNS server (Server
DNS alternativ).
5.
După ce terminaţi, faceţi clic pe
OK
.
Opțiuni de con±gurare pe Windows
®
8.1
Con±gurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice
Pentru a con±gura o conexiune de reţea IP/PPPoE dinamică sau IP statică:
1.
În ecranul Start, faceţi clic pe Desktop pentru a lansa modul Desktop.
Sample
This manual is suitable for devices