ASUS K30AD user manual download (Page 73 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 85
PC desktop ASUS
73
ROMÂNĂ
9.
Selectaţi Connect to the ±nternet
(Conectare la ±nternet) şi faceţi clic
pe
Next (Următorul)
.
10.
Selectaţi
Broadband (PPPoE)
(Bandă largă (PPPoE))
şi faceţi
clic pe
Next (Următorul)
.
11.
Completaţi câmpurile User name
(Nume utilizator), Password
(Parolă) şi Connection name (Nume
conexiune). Faceţi clic pe
Connect
(Conectare)
.
12.
Faceţi clic pe
Close (Închidere)
pentru a termina conIgurarea.
13.
Faceţi clic pe pictograma de reţea
din bara de activităţi, apoi pe clic pe
conexiunea pe care aţi creat-o.
14.
±ntroduceţi numele dvs.d e utilizator
şi parola. Faceţi clic pe
Connect (Conectare)
pentru a vă conecta la ±nternet.
Sample
This manual is suitable for devices