ASUS K30AD user manual download (Page 71 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 85
PC desktop ASUS
71
ROMÂNĂ
2.
Selectaţi modul de aIşare din lista verticală
Ecrane multiple:
Se dublează aceste ecrane
: Selectaţi această opţiune pentru a utiliza monitorul
suplimentar ca dublură a ecranului principal.
Se extind aceste ecrane
: Selectaţi această opţiune pentru a utiliza monitorul
suplimentar ca ecran de extindere. Se măreşte astfel dimensiunea desktopului.
Se a±şează desktopul doar pe 1 / 2
: Selectaţi această opţiune pentru a se aIşa
desktopul numai pe monitorul 1 sau numai pe monitorul 2.
3.
Faceţi clic pe
Faceţi clic pe
Aplicare
sau pe
OK
. Apoi faceţi clic pe
Păstrare modi±cări
în mesajul
de conIrmare.
Con±gurarea setărilor conexiunii internet
Conexiune prin cablu
Windows
®
7
Con±gurarea unei conexiuni dinamice IP/PPPoE la rețea
Pentru a con±gura o conexiune dinamică IP/PPPoE la rețea:
1.
Accesați
Start > Control Panel
(Panou de control) > Network and
Sharing Center (Centru rețea și
partajare)
2.
Din ecranul Network and Sharing
Center (Centru rețea și partajare),
faceți clic pe
Change Adapter
settings (Modi±care setări adaptor)
3.
Faceți clic dreapta în LAN și selectați
Properties (Proprietăți)
.
Sample
This manual is suitable for devices