ASUS K30AD user manual download (Page 70 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 85
70
Capitolul 3: Alte funcţii pentru sistemul de operare Windows® 7 / Windows® 8.1
ROMÂNĂ
Con±gurarea setărilor referitoare la rezoluţia ecranului
Windows
®
7
Pentru a con±gura setările privind rezoluţia ecranului în sistemul de operare Windows
®
7:
1.
Alegeţi una dintre variantele de mai jos pentru a deschide ecranul de setare
Rezoluţie
ecran
:
Faceţi clic pe
>
Panou de control
>
Aspect şi personalizare
>
A±şare
>
Modi±care setări de a±şare
.
Faceţi clic dreapta oriunde pe desktopul Microsoft®. Atunci când se aIşează
meniul pop-up, faceţi clic pe
Personalizare
>
A±şare
>
Modi±care setări de
a±şare
.
2.
Selectaţi modul de aIşare din lista verticală
Ecrane multiple:
Se dublează aceste ecrane
: Selectaţi această opţiune pentru a utiliza monitorul
suplimentar ca dublură a ecranului principal.
Se extind aceste ecrane
: Selectaţi această opţiune pentru a utiliza monitorul
suplimentar ca ecran de extindere. Se măreşte astfel dimensiunea desktopului.
Se a±şează desktopul doar pe 1 / 2
: Selectaţi această opţiune pentru a se aIşa
desktopul numai pe monitorul 1 sau numai pe monitorul 2.
Elimină acest ecran
: Selectaţi această opţiune pentru a elimina ecranul selectat.
3.
Faceţi clic pe
Faceţi clic pe
Aplicare
sau pe
OK
. Apoi faceţi clic pe
Păstrare modi±cări
în mesajul
de conIrmare.
Windows
®
8.1
Pentru a con±gura setările privind rezoluţia ecranului în sistemul de operare Windows
®
8.1:
1.
Alegeţi una dintre variantele de mai jos pentru a deschide ecranul de setare
Rezoluţie
ecran
:
Din ecranul de pornire
a)
Lansaţi ecranul All Apps (Toate aplicaţii) şi Ixaţi Control Panel (Panoul de control) pe
ecranul de pornire.
Pentru detalii, consultaţi
Fixarea unei aplicaţii pe ecranul Start
din secţiunea Lucrul cu
aplicaţii de tip Windows
Windows
®
.
b)
Din
Control Panel (Panou de control)
, faceţi clic pe
Adjust screen
(Ajustare rezoluţie ecran)
din
Appearance and Personalization (Aspect şi
personalizare)
.
Din ecranul modului Desktop
a)
Lansaţi modul Desktop din ecranul de pornire.
b)
Faceţi clic dreapta oriunde pe ecranul modului Desktop. Când apare meniul
pop-up, faceţi clic pe
Personalize (Personalizare) > Display (A±şare) > Change
display settings (Modi±care setări a±şare)
.
Sample
This manual is suitable for devices