ASUS K30AD user manual download (Page 7 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 85
7
ROMÂNĂ
Note privind echipamentele RF
CE: Declaraţia de conformitate cu normele Comunităţii Europene
Echipamentul respectă Cerinţele privind expunere la radio-frecvenţă 1999/519/EC,
Recomandarea Consiliului din 1 iulie 1999 referitoare la limitarea expunerii publicului general
la câmpuri electromagnetice (0 - 300 GHz). Acest dispozitiv fără Ir respectă Directiva
R&TTE.
Utilizarea echipamentului radio fără ±r
Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior atunci când operează în banda de
frecvenţă 5,15 - 5,25 GHz.
Expunerea la energie de radio-frecvenţă
Energia radiată a tehnologiei Wi-Fi este inferioară limitelor FCC de expunere la radio-
frecvenţă. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea echipamentului fără Ir într-un mod în
care potenţialul contact cu persoana care îl operează să Ie cât mai redus.
Conformitatea cu normele FCC privind echipamentele fără ±r Bluetooth
Antena utilizată cu acest emiţător nu trebuie să Ie poziţionată în acelaşi loc şi operată
simultan cu nicio altă antenă sau un alt emiţător supus condiţiilor Aprobării FCC.
Declaraţia privind normele Departamentului canadian de industrie pentru
Bluetooth
Acest dispozitiv de clasă B îndeplineşte toate cerinţele reglementărilor canadiene privind
echipamentele care generează interferenţe.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Declaraţia privind echipamentele fără ±r pentru Taiwan
Declaraţia privind echipamentele RF pentru Japonia
KC (Echipamente RF)
Sample
This manual is suitable for devices