ASUS K30AD user manual download (Page 69 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 85
ROMÂNĂ
PC desktop ASUS
69
Capitolul 3
Alte funcţii pentru sistemul de operare
Windows
®
7 / Windows
®
8.1
Îndepărtarea unui dispozitiv de stocare USB
Windows
®
7
Pentru a deconecta un dispozitiv de stocare USB:
1.
Faceţi clic pe
din zona de notiIcare Microsoft®, apoi
pe
Scoatere memorie ²ash USB 2.0
sau Eject USB3.0
FlashDisk dacă utilizați unitatea ²ash USB3.0 sau
dispozitive compatibile cu USB3.0.
2.
Atunci când apare mesajul
Hardware-ul se
poate elimina în siguranţă
, deconectaţi
dispozitivul de stocare USB de la computer.
NU DECONECTAޱ dispozitivul de stocare USB în timp ce se efectuează transferul de
date. Dacă procedaţi astfel, se pot pierde date sau se poate deteriora dispozitivul de
stocare USB.
Windows
®
8.1
Pentru a deconecta un dispozitiv de stocare USB:
1.
În ecranul Start faceţi clic pe
Desktop
pentru a lansa modul Desktop.
2.
Faceţi clic pe
din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe
Eject (Scoatere) [nume
unitate USB]
.
3.
Atunci când apare mesajul
Hardware-ul se poate elimina în siguranţă
, deconectaţi
dispozitivul de stocare USB de la computer.
Sample
This manual is suitable for devices