ASUS K30AD user manual download (Page 68 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 85
³8
Capitolul 2: Utilizarea sistemului de operare Windows
®
8.1
ROMÂNĂ
Accesarea BIOS Setup (Con±gurare BIOS)
În B±OS (Basic ±nput and Output System) sunt stocate setările hardware ale sistemului
necesare pornirii sistemului pe PC-ul desktop.
În condiţii normale, setările implicite din B±OS se aplică majorităţii condiţiilor pentru
asigurarea unei funcţionări optime. Nu schimbaţi setările implicite din B±OS decât în
următoarele situaţii:
la încărcarea sistemului, pe ecran apare un mesaj de eroare care vă solicită să
executaţi B±OS Setup (ConIgurare B±OS).
Aţi instalat o componentă de sistem nouă care necesită setări suplimentare sau
actualizarea sistemului B±OS.
Setările incorecte din B±OS pot cauza instabilitate sau eşecul încărcării sistemului.
Recomandăm cu insistenţă să schimbaţi setări din B±OS numai cu ajutorul unui personal de
service instruit.
Accesarea rapidă a sistemului BIOS
Durata încărcării sistemului de operare Windows
®
8.1 este relativ rapidă şi, de aceea, am
realizat următoarele trei modalităţi de accesare rapidă a sistemului B±OS:
Apăsaţi pe butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde pentru a închide PC-ul
desktop, apoi apăsaţi din nou pe butonul de alimentare pentru a reporni PC-ul desktop şi
apăsaţi pe tasta <Del> în timpul procedurii POST.
Atunci când PC-ul desktop este oprit, deconectaţi cablul de alimentare de la conectorul
de alimentare al PC-ului desktop. Conectaţi din nou cablul de alimentare şi apăsaţi pe
butonul de alimentare pentru a porni PC-ul desktop. Apăsaţi pe tasta <Del> în timpul
procedurii POST.
Procedura POST (Power-On Self Test) este o serie de teste de diagnosticare controlate de
software care se execută la pornirea PC-ului desktop.
Sample
This manual is suitable for devices