ASUS K30AD user manual download (Page 67 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 85
PC desktop ASUS
67
ROMÂNĂ
+ <+>
Lansează lupa şi măreşte conţinutul ecranului.
+ <->
Micşorează conţinutul ecranului.
+ <Enter>
Deschide Narrator Settings (Setări narator).
Oprirea PC-ului desktop
Pentru a opri PC-ul desktop:
Pentru a închide PC-ul desktop, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
În bara cu butoane faceţi clic pe
Settings (Setări) > Power (Alimentare) > Shut down
(Închidere)
pentru a efectua o închidere normală.
În ecranul de conectare faceţi clic pe
Power (Alimentare) > Shutdown (Închidere)
.
Dacă PC-ul desktop nu reacţionează, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare cel
puţin patru (4) secunde, până când PC-ul desktop se opreşte.
Trecerea PC-ului desktop în modul Repaus
Pentru a trece PC-ul desktop în modul Repaus, apăsaţi o singură dată pe butonul de
alimentare.
Sample
This manual is suitable for devices