ASUS K30AD user manual download (Page 63 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 85
PC desktop ASUS
³3
ROMÂNĂ
Charms bar (Bară de instrumente)
Charms bar (Bară de activitate) este o bară de instrumente care poate I iniţiată în partea
dreaptă a ecranului. Bara conţine mai multe instrumente care permit partajarea aplicaţiilor şi
asigură acces rapid pentru particularizarea setărilor PC-ului desktop.
Lansarea barei Charms bar (Bară de instrumente)
Atunci când este apelată, bara Charms bar (Bară de instrumente) apare sub forma unui
set de pictograme albe. ±maginea de mai sus arată aspectul barei Charms bar (Bară de
instrumente) după activare.
Utilizaţi mouse-ul PC-ului desktop pentru a lansa bara cu butoane.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţurile din dreapta sau stânga sus ale ecranului.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţurile din dreapta sau stânga sus ale ecranului.
Apăsaţi
+ <C>.
+ <C>.
>.
Charms Bar (Bară de instrumente)
Sample
This manual is suitable for devices