ASUS K30AD user manual download (Page 61 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 85
PC desktop ASUS
³1
ROMÂNĂ
Lucrul cu aplicaţiile Windows
®
Utilizaţi tastatura sau mouse-ul PC-ului desktop pentru a vă lansa şi a vă particulariza
aplicaţiile.
Lansarea aplicaţiilor
Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi clic stânga sau apăsaţi o dată
Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi clic stânga sau apăsaţi o dată
pentru a o lansa.
Apăsaţi de două ori tasta tab , apoi utilizaţi tastele săgeţi pentru a parcurge aplicaţiile.
Apăsaţi de două ori tasta tab , apoi utilizaţi tastele săgeţi pentru a parcurge aplicaţiile.
Apăsaţi tasta <enter> pentru a lansa aplicaţia dorită.
Particularizarea aplicaţiilor
Puteţi să mutaţi, să redimensionaţi sau să anulaţi Ixarea aplicaţiilor în ecranul Start
parcurgând paşii de mai jos.
Pentru a muta o aplicaţie, glisaţi şi Ixaţi aplicaţia în locaţia nouă.
Redimensionarea aplicaţiilor
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara sa de setări, apoi atingeţi
şi
selectaţi o dimensiune pentru cadrul aplicaţiei.
Anularea ±xării aplicaţiilor
Pentru a anula Ixarea unei aplicaţii în ecranul Start, faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a îi
activa setările şi apoi faceţi clic pe
Unpin from Start (Anulare ±xare din Start)
.
Închiderea aplicaţiilor
Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca
Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca
acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă de mână.
Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a ecranului pentru a o închide.
Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a ecranului pentru a o închide.
Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele <alt> + <f4>.
Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele <alt> + <f4>.
Sample
This manual is suitable for devices