ASUS K30AD user manual download (Page 60 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 85
³0
Capitolul 2: Utilizarea sistemului de operare Windows
®
8.1
ROMÂNĂ
Punct de interes
(hotspot)
Acţiune
colţul din stânga sus
Treceţi cursorul mouse-ului peste zona respectivă şi
apoi faceţi clic pe imaginea miniatură pentru aplicaţii
recente pentru a reveni la aplicaţia respectivă.
Dacă aţi lansat mai multe aplicaţii, glisaţi în jos pentru
a aIşa toate aplicaţiile lansate.
colţul din stânga jos
Din ecranul unei aplicaţii care se execută:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din stânga-jos
şi apoi atingeţi
pentru a reveni la ecranul Start.
NOTĂ:
Puteţi, de asemenea, să apăsaţi pe tasta
Windows
de pe tastatură pentru a reveni în
ecranul Start.
Din ecranul Start:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din stânga-jos
şi apoi atingeţi
pentru a reveni la aplicaţie.
latura superioară
Treceţi cursorul mouse-ului peste zona respectivă
până când se schimbă într-o pictogramă tip mână.
Trageţi şi plasaţi aplicaţia într-o locaţie nouă.
NOTĂ:
Această funcţie funcţie hotspot funcţionează
numai pentru o aplicaţie care se execută sau atunci
când doriţi să utilizaţi caracteristica Aliniere. Pentru
colţurile din dreapta sus
şi jos
Treceţi cursorul mouse-ului peste zona respectivă
pentru a lansa Charms bar (Bară de instrumente).
Sample
This manual is suitable for devices