ASUS K30AD user manual download (Page 55 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 85
PC desktop ASUS
55
ROMÂNĂ
Protejarea computerului
Utilizarea Centrului de acţiune Windows
®
7
Centrul de acţiune Windows
®
7 furnizează notiIcări de avertizare, informaţii de securitate,
informaţii de întreţinere a sistemului şi opţiunea de a depana şi a remedia automat unele
probleme care apar în mod obişnuit la computere.
Puteţi particulariza notiIcările. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Particularizarea pictogramelor şi a noti±cărilor
din acest capitol.
Lansarea Centrului de acţiune Windows
®
7
Pentru a lansa Centrul de acţiune Windows
®
7:
1.
Pentru a lansa Centrul de acţiune Windows
®
7, faceţi clic pe pictograma NotiIcare
,
apoi pe
Deschidere Centru de acţiune
.
2.
În Centrul de acţiune Windows
®
7, faceţi clic pe activitatea pe care doriţi să o efectuaţi.
Utilizarea Windows
®
Update
Windows Update vă permite să consultaţi şi să instalaţi cele mai recente actualizări pentru a
îmbunătăţi securitatea şi funcţionarea computerului.
Lansarea Windows
®
Update
Pentru a lansa Windows
®
Update:
1.
În bara de activităţi Windows
®
, faceţi clic pe pictograma Start
pentru a lansa meniul
Start.
2.
Selectaţi
Toate programele
>
Windows Update
.
3.
În ecranul Windows Update, faceţi clic pe activitatea pe care doriţi să o efectuaţi.
Setarea unui cont şi a unei parole de utilizator
Puteţi crea conturi şi parole de utilizator pentru persoanele care vor utiliza computerul.
Con±gurarea unui cont de utilizator
Pentru a con±gura un cont de utilizator:
1.
În bara de activităţi Windows
®
, faceţi clic pe
>
Introducere
>
Adăugare utilizatori
noi
.
2.
Selectaţi
Gestionează alt cont
.
3.
Selectaţi
Creare cont nou
.
4.
Tastaţi numele utilizatorului nou.
5.
Selectaţi
Utilizator standard
sau
Administrator
ca tip de utilizator.
³.
După ce terminaţi, faceţi clic pe
Creare cont
.
Sample
This manual is suitable for devices