ASUS K30AD user manual download (Page 52 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 85
Capitolul 1: Utilizarea sistemului de operare Windows
®
7
ROMÂNĂ
Utilizarea zonei de noti±care
În mod implicit, în zona de notiIcare se aIşează următoarele trei pictograme:
Noti±care Centru de acţiune
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a se aIşa toate mesajele/notiIcările de avertizare
şi a lansa Centrul de acţiune Windows®.
Conexiune în reţea
Această pictogramă aIşează starea conexiunii şi intensitatea semnalului conexiunii în reţea
prin cablu sau wireless.
Volum
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a regla volumul.
A±şarea unei noti±cări de avertizare
Pentru a a±şa o noti±care de avertizare:
Faceţi clic pe pictograma NotiIcare
şi apoi faceţi clic pe mesaj pentru a deschide
notiIcarea.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Utilizarea Centrului de acţiune
Windows®
din acest capitol.
Particularizarea pictogramelor şi a noti±cărilor
Puteţi opta pentru aIşarea sau ascunderea pictogramelor şi a notiIcărilor din bara de
activităţi sau din zona de notiIcare.
Pentru a particulariza pictogramele şi noti±cările:
1.
În zona de notiIcare, faceţi clic pe pictograma săgeată
.
2.
Faceţi clic pe
Particularizare
.
3.
În lista verticală, selectaţi comportamentele pentru pictogramele sau elementele pe
care doriţi să le particularizaţi.
Gestionarea ±şierelor şi a folderelor.
Utilizarea Windows® Explorer
Windows® Explorer vă permite să vizualizaţi, să gestionaţi şi să organizaţi Işierele şi
folderele.
Lansarea Windows® Explorer
Pentru a lansa Windows® Explorer:
1.
În bara de activităţi Windows®, faceţi clic pe pictograma Start
pentru a lansa
meniul Start.
2.
Faceţi clic pe
Computer
pentru a lansa Windows® Explorer.
Sample
This manual is suitable for devices