ASUS K30AD user manual download (Page 51 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 85
PC desktop ASUS
51
ROMÂNĂ
Fixarea elementelor în lista rapidă
Atunci când faceţi clic dreapta pe o pictogramă din bara de activităţi, se lansează o listă
rapidă care vă permite accesarea rapidă a legăturilor la programe sau la elemente. Puteţi Ixa
în lista rapidă elemente precum site-uri Web preferate, foldere sau unităţi accesate frecvent
sau Işiere media redate recent.
Pentru a ±xa elemente în lista rapidă:
1.
Faceţi clic dreapta pe o pictogramă din bara de activităţi.
2.
În lista rapidă, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl Ixaţi şi apoi selectaţi
Fixare la această listă
.
Anularea ±xării unor elemente din lista de ±xare
Pentru a anula ±xarea unui element din lista rapidă:
1.
Faceţi clic dreapta pe o pictogramă din bara de activităţi.
2.
În lista rapidă, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl eliminaţi din lista
rapidă şi apoi selectaţi
Anulare ±xare la această listă
.
Fixarea programelor în meniul Start sau în bara de activităţi
Pentru a ±xa programe în meniul Start sau în bara de activităţi:
1.
În bara de activităţi Windows®, faceţi clic pe pictograma Start
pentru a lansa
meniul Start.
2.
Faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl Ixaţi în meniul Start sau în bara de
activităţi.
3.
Selectaţi
Fixare la bara de activităţi
sau
Fixare la meniul Start
.
De asemenea, puteţi să faceţi clic dreapta în bara de activităţi pe pictograma unui program
care se execută şi apoi să selectaţi
Fixare program la bara de activităţi
.
Anularea ±xării unor programe din meniul Start
Pentru a anula ±xarea unor programe din meniul Start:
1.
În bara de activităţi Windows®, faceţi clic pe pictograma Start
pentru a lansa
meniul Start.
2.
În meniul Start, faceţi clic dreapta pe programul pentru care doriţi să anulaţi Ixarea şi
apoi selectaţi
Eliminare din această listă
.
Anularea ±xării unor programe din bara de activităţi
Pentru a anula ±xarea unor programe din bara de activităţi:
1.
În bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe programul pe care doriţi să îl eliminaţi din
bara de activităţi şi apoi selectaţi
Anulare ±xare program la bara de activităţi
.
Sample
This manual is suitable for devices