ASUS K30AD user manual download (Page 50 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 85
50
Capitolul 1: Utilizarea sistemului de operare Windows
®
7
ROMÂNĂ
Utilizarea desktopului sistemului de operare Windows
®
7
Faceţi clic pe pictograma Start
> Ajutor şi asistenţă pentru a obţine informaţii
suplimentare despre sistemul de operare Windows® 7.
Utilizarea meniului Start
Meniul Start vă permite să accesaţi programe, utilitare şi alte elemente utile de pe computer.
De asemenea, acest meniu vă furnizează informaţii suplimentare despre sistemul de operare
Windows® 7 prin intermediul caracteristicii
Ajutor şi asistenţă
.
Lansarea elementelor din meniul Start
Pentru a lansa elemente din meniul Start:
1.
În bara de activităţi Windows®, faceţi clic pe pictograma Start
.
2.
În meniul Start, selectaţi elementul pe care doriţi să îl lansaţi.
Puteţi Ixa programele care doriţi să se aIşeze permanent în meniul Start. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi secţiunea
Fixarea programelor în meniul Start sau în bara de
activităţi
din acest capitol.
Utilizarea elementului Introducere
Elementul
Introducere
din meniul Start conţine informaţii despre unele activităţi de bază,
cum ar I personalizarea sistemului de operare Windows®, adăugarea de utilizatori noi şi
transferul de Işiere, care vă ajută să vă familiarizaţi cu utilizarea sistemului de operare
Windows® 7.
Pentru a utiliza elementul Introducere:
1.
În bara de activităţi Windows®, faceţi clic pe pictograma Start
pentru a lansa
meniul Start.
2.
Selectaţi
Introducere
. Se va aIşa lista activităţilor disponibile.
3.
Selectaţi activitatea dorită.
Utilizarea barei de activităţi
Bara de activităţi vă permite să lansaţi şi să gestionaţi programe sau elemente instalate pe
computer.
Lansarea unui program din bara de activităţi
Pentru a lansa un program din bara de activităţi:
În bara de activităţi Windows®, faceţi clic pe o pictogramă pentru a lansa programul
asociat acesteia. Faceţi din nou clic pe pictogramă pentru a ascunde programul.
Puteţi Ixa programele care doriţi să se aIşeze permanent în bara de activităţi. Pentru
detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Fixarea programelor în meniul Start sau în
bara de activităţi
din acest capitol.
Sample
This manual is suitable for devices